Välkommen

foretagarforening.jpg

Av de cirka 250 bofasta som finns i Möjaskärgården är många företagare och 57 av dem är medlemmar i vår företagarförening. En förening som funnits sedan 1998 och där alla tillsammans bidragit på många sätt till den gemensamma utvecklingen.

Några exempel

  • Kompetensutvecklingsprojekt (med mångmiljonbidrag från ESF-rådet)
  • Initiativtagare till Möjaskärgårdens Turistförening och turistbyrån i Berg
  • Deltagit i bildandet av Näringsliv i Skärgården - som senare bildat Företagarna Skärgården
  • Initiativtagare till Möjaskärgårdens Bredbandsförening (med mångmiljonbidrag från Länsstyrelsen)
  • Driver projektet "Möjalyftet" tillsammans med kommunen, regionen och Länsstyrelsen. Projektet skall skapa förutsättningar för tillväxt i Möjaskärgården.

Välkommen till oss, vare sig du behöver få ett jobb utfört eller om du vill bli medlem.