Historik

Det började redan 1998. Utlösande faktor var alla problem med den nye postentreprenören vars postbåt var under all kritik och ett ständigt diskussionsämne. Företagen hade mycket problem med sina postförsändelser under denna period. Om vi kunde samla oss i en förening skulle vi förhoppningsvis få bättre gehör för våra behov och önskemål.

Agneta Österman och Marita Leijd Öding diskuterade detta lite då och då under hösten 1998, och i november sattes en
lapp upp på anslagstavlan...

Femårsjubileum 2003

msff-5-ar.pdf 

Tioårsjubileum 2008

msff-10-ar.pdf

Tjugofemårsjubileum 2023

I samband med årsmötet firades 25 år.