Aktuellt

Ett välbesökt årsmöte och jubileum genomfördes 22/2 i Långviks skola på Möja.