Aktuellt/Möjalyftet

Möjalyftet är fortsättningen på projektet som startade med en omfattande enkät där förutsättningarna för en utveckling av Möjaskärgården undersöktes.

Enkäten gav underlag till att driva projektet vidare med inriktning mot bostadsbyggande.

Inledande kontakter med kommunen ledde till att en anhållan om att få disponera kommunens mark i Möjaström skickades in. Föreningen avvaktar nu ett möte med kommunen om detta.

Att driva ett utvecklingsprojekt som till sin natur kräver stark lokal förankring under en pandemin är mycket svårt. Föreningen har därför valt att gå väldigt sakta fram.

Några resultat kan vi nu i alla fall se: I dagarna lanserar SIKO (Skärgårdens Intresseorganisationers Kontaktorganisation) Skärgårdsflytten , www.levandeskärgård.se ,  en bostadskö med Möja som första exempel.

Paralellt med Företagarföreningens bostadsprojekt finns även andra projekt på Möja med syfte att öka tillgången till bostäder.