Aktuellt

På styrelsemötet 27/3 gjordes en planering för hela året:

Medlemsmöten: 17/5 och 8/11 alltid i Möjahallen 1900.

Till den 17/5 kommer Sofia Brorsson, Värmdö kommuns nya näringslivschef

Styrelsemöten: 14/5 1830 i Ramsmora, 18/6, 10/9, 5/11 alltid 1830 plats bestäms senare 

Monica Pettersson har valts in i Nacka/Värmdö företagarförenings styrelse så vår företagarförening har nu direktkontakt med "fastlandets" företagarförening.

Hastighetsbegränsning till 50 Km/tim har företagarföreningen drivit gentemot trafikverket men fått nej.  Turistföreningen kommer att sätta upp egna skyltar, beslutades att företagarföreningen kommer att bidra ekonomiskt till dessa skyltar. Att det inte rapporterats några viltolyckor var ett an trafikverkets argument till att någon begränsning inte behövdes. Synd att vi inte rapporterat alla viltolyckor vi faktiskt haft.