Aktuellt

Nu är det 2019!

Vi har redan haft första styrelsemötet för att förbereda årsmöte och att fira att föreningen funnits i 20 år!

Allt sker 22/2 enligt separat kallelse som gått ut till alla medlemmar.

Anmälan senast 25/1, glöm inte det och Välkomna!