Charter och transport

Bjurmans Lastmaskiner AB - mail

ERPEMO - mail

Kyrkvikens sjötransport - mail

Möja Båttaxi, bokning 08 981115, taxi och fasta turer- mail

HH Marin AB - mail

SeaCab AB

Transporter och Taxi på Möja (även färdtjänst) - mail

Uffe Westerbergs byggservice -mail

Vahine - www.vahine.se

Wallner Marin AB www.wallnermarin.se