Välkommen

foretagarforening.jpg

Av de cirka 250 bofasta som finns i Möjaskärgården är många företagare och 59 av dem är medlemmar i vår företagarförening. En förening som funnits sedan 1998 och där alla tillsammans bidragit på många sätt till den gemensamma utvecklingen.

Några exempel

Välkommen till oss, vare sig du behöver få ett jobb utfört eller om du vill bli medlem.